Uddannelseslæger

  • Klinikken uddanner unge læger, derfor vil du ofte blive tilbudt en tid hos en ung kollega.Vi faste læger vil følge med i din behandling.
  • Hvis du er læge og tænker på at blive uddannelseslæge hos os kan du finde information på praksismatch.dk

Jeg hedder Maria og blev færdiguddannet læge i 2017. Siden da har jeg arbejdet både i almen praksis og på sygehus. Jeg er netop startet på speciallægeuddannelsen for at blive praktiserende læge. Jeg ser frem til min tid her i Hvalsø, hvor jeg skal være til og med juli 21.
Jeg glæder mig til at møde jer.
Maria er fra april 23 tilbage i klinikken, hvor hun er her en dag om måneden.

Mit navn er Frederik. Jeg blev færdiguddannet læge fra Københavns Universitet sommeren 22.
De første seks måneder af min kliniske basisuddannelse har jeg været på Kirurgisk Afdeling på Holbæk Sygehus.
Jeg ser frem til mit andet forløb her i Hvalsø, hvor jeg skal være til oktober 23.

Mit navn er Eva Ejsing. Jeg er uddannet læge fra Københavns Universitet siden 2014.
Jeg er tilknyttet klinikken her som et led i min speciallægeuddannelse i almen medicin, hvor jeg uddanner mig til at blive praktiserende læge.
Jeg har tidligere haft ansættelser inden for bl.a. almen praksis og psykiatri. Som led i min nuværende speciallægeuddannelse har jeg arbejdet på medicinsk-, børne-, gynækologisk-, psykiatrisk og akutafdeling.
I første omgang vil jeg være i klinikken en gang om måneden, men ser frem til november 2023 og 6 måneder frem, hvor jeg vil være her fast fuldtid.