Vejledning til Web-patient

Gå på: http://www.web-patient.dk

  • Log ind via MitID.
    • Indtast resultaterne – kan løbende indtastes – tryk Gem.
  • Tryk: Send. Lægen får resultaterne.

Hjælp til Web-Patient i form af vejledninger og videoer:
https://www.dmdd.dk/hjaelp-til-web-patient-for-borger/